FAQs Complain Problems

News and Notices

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सातौ नगरसभा सम्पन्न

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको  सातौ नगर सभा असार ११ गते सम्पन्न भएको छ । सभावाट रु १,४२,९९,९१,८२३ को बजेट निति तथा कार्यक्रम  पारित गर्नुका साथै आर्थिक विधेक २०७७ र विनियोजन विधेयक २००७ समेत पारित गरेको छ । 

Pages