FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्र पुन: विस्तार

मिति २०७१।०८।१६ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार पुनः जर्वुटा गा.वि.स.लाई समेत गाभेर हाल यस नगरपालिकालाई २४ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । नयाँ २४ वटा वडाहरुमा २०६८ को जनगणनाअनुसारको विवरण यसप्रकार  रहेको छ । 

आ.व. २०७१/७२ मा साविक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामावली

आ.व.  २०७१/७२ मा साविक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि १२ सम्मका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली हेर्न तलको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ।

स्रोत : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सुर्खेत

Pages