FAQs Complain Problems

News and Notices

श्री वडा कार्यालय(सबै) वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन तयारी गर्नै सम्बन्धमा

आ.व २०७५/०७६ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मिति २०७६ श्रावण २६ र २७ गते हुने भएकोले वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन संलग्न ढाचामा तयार गरी २०७६ श्रावण २० गते भित्र यस कार्यालयमा पठाउन हुन जानकारी गराईन्छ ।

सुचना! सुचना!! सुचना !!!

यस कार्यालयले मिति २०७६/०४/०१ देखी घरको नक्सापास खुलाएको सम्बन्धमा सुचना 

गौम्याट वितरण सम्बन्धि पशु सेवा शाखाको सुचना !!!

श्री वडा कार्यालय सबै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत 

Pages