FAQs Complain Problems

मेडिकल अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यताक्रमसूची तथा अन्तरवार्ताको मिति तोकिएको सूचना ।

मेडिकल अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यताक्रमसूची तथा अन्तरवार्ताको मिति तोकिएको सूचना ।