FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
इकाे क्लब गठन स‍चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ 03/05/2018 - 14:14 PDF icon Eco Club निर्देशिका.pdf
बजार व्यवस्थापन अभियान २०७४ 02/02/2018 - 22:38 PDF icon Bazar tatha Shahar Mgt. Aviyaan 2074.pdf
आधारभूत तह शिक्षा परीक्षा सञ्चालन,अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि तयार पारिएको निर्देशिका, २०७४ 01/23/2018 - 12:00 PDF icon grade 8.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 11/02/2017 - 10:33 PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074.pdf
साविककाे वडा न १ देखी १२ सम्मकाे नगर पाश्वचित्र 09/18/2017 - 16:05 PDF icon Birendranagar profile_2070.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधी २०७४ 08/26/2017 - 19:11 PDF icon वीरेन्द्रनगर नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालीका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 08/26/2017 - 19:09 PDF icon नगर कार्यपालीका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf
विनियाेजन एेन २०७४ 08/26/2017 - 19:07 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
नगर कार्यपालीकाकाे बैठक संचालन कार्यविधी २०७४ 08/26/2017 - 19:05 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाकाे अार्थिक एेन २०७४ 08/26/2017 - 19:02 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf

Pages