FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वत: प्रकाशन