FAQs Complain Problems

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको साक्षरता दर कति रहेको छ ?

साक्षरता दर ८०.१९ रहेको छ ।