FAQs Complain Problems

महिला मैत्री शहर (Cities For Women) परियोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा UNOPS र Cities Alliance को संयुक्त कार्यक्रम ८ वटा वडाहरुमा सम्पन्न भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र पहिचान, प्राथमिकिकरण, लगायत वडाको नक्सामा रेखां