FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या कति रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या १००४५८ रहेको छ ।