FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

यस नगरपालिका कार्यालयले निम्न कार्यहरु बोलपत्रका माध्ययमबाट गर्नुपर्ने भएको हुंदा यो सूचना आह्वान गरिएको छ । सो सम्बन्धमा विस्तृत विवरण र आवश्यक कागजात  वेवसाईट www.bolpatra.gov.np/egp मा राखिएकोले उक्त वेबसाईट बाट डाउनलोड गरी विस्तृत जानकारी  लिन सकिन

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७३।०१।२२

समय : विहान ११:३५ 

पूर्ण सूचनाको लागि  *PDF फाईल हेर्नुहोला ।

Pages