Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बिमलराज अाचार्य कार्यकारी अधिकृत
जनक बहादुर शाही बरिष्ठ इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक महाशाखा janakshahi@outlook.com ९८४८१३८८७०
प्रकाश पौडेल वरिष्ठ प्रशासन व्यवस्थापन अधिकृत प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा prakashskt@gmail.com ९८४८०२७७९८
रामदत्त सापकोटा शाखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८०३९१८५
यामलाल श्रेष्ठ ना.सु जिन्सी उपशाखा ९८६८१५०२४०
सरोज वाग्ले इन्जिनियर MOFALD/LGCDP sarozwagle@gmail.com ९८४३२६४१८५
भुमिका तारमी सूचना अधिकारी सूचना तथा अभिलेख केन्द्र btarami@yahoo.com +९७७९८४८०३८६२५
किशोर कंडेल सव.इन्जिनियर नक्सा उपशाखा ९८५८०५१८२४