मिति २०७५ जेष्ठ २५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय