मिनी टिप्पर र दमकल साधन अापूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र अाव्हानकाे सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७३।०९।२४)

नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०७३।०९।२५ मा प्रकाशित