कार्यकारी अधिकृत ज्युकाे स्वागत तथा बिदाइ कार्यक्रमका झलकहरु